เปิดสถาบันการบินแห่งแรกในไทย สานฝันคนรุ่นใหม่สู่ความสำเร็จ