fly n senses
fly n senses

airplanemode_active

หลักสูตรวิชาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
(หลักสูตรเรียนแอร์โฮสเตสและสจ๊วต)

ลงเรียนหลักสูตรนี้แล้วน้องๆ จะได้เข้าใจภาพรวมในทุกมิติการทำงานที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องรับผิดชอบเพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจริงๆ แล้วอาชีพนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงาม น้องๆ ต้องเรียนรู้มากกว่าแค่เสต็ปการให้บริการทั่วไป เพราะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็น Team work เข้าใจเรื่องระบบกฏข้อบังคับการบิน อุปกรณ์การให้บริการ อุปกรณ์เซฟตี้ และเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเข้าใจขั้นตอนรับมือเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

ที่ Fly n senses เราพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ แบบครบเต็มร้อยทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมครบทุกขั้นตอนการทำงานของเที่ยวบินตั้งแต่ก่อนเครื่องบิน Take off จนถึง Landing

พิเศษเพิ่มความมั่นใจด้วย Part Grooming ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยปรับลุคพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มความมั่นใจ เตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมที่สุดในทุกสนามแข่งขันสมัครคัดเลือกแอร์โฮสเตส/ สจ๊วต ของสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดเวลา: 48 ชั่วโมง
ระยะเวลารวม: 8 สัปดาห์ (เรียน 6 ชม./สัปดาห์)
วันที่เปิดสอน: เสาร์ หรือ อาทิตย์
เวลา: 09.00 น. - 16.00 น.

 •      สาระสำคัญ:
 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
 •  ความรู้พื้นฐานด้านการบิน
 •  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตั้งแต่หน้าที่บนภาคพื้นดิน ณ สนามบินต้นทางจนถึงสนามบินปลายทาง
 •  ขั้นตอนในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน
 •  บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 •  การรักษาความปลอดภัยการบิน
 •  ข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
 •  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ขององค์กรการบินแห่งชาติและองค์กรการบินนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

 •     สัปดาห์ที่ 1
 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
 •  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 •  ลำดับขั้นในการบังคับบัญชาบนเครื่องบิน

 •     สัปดาห์ที่ 2
 •  ความรู้พื้นฐานด้านการบิน
 •  คำศัพท์เฉพาะทางด้านการบิน
 •  ข้อกำหนดเรื่องจำนวนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วงเวลาการพักผ่อนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
 •  แนวคิดด้านความปลอดภัยในการบิน

 •     สัปดาห์ที่ 3
 •  การประกาศบนเครื่องบิน
 •  ลักษณะทางกายภาพของเครื่องบิน (โบอิ้ง / แอร์บัส)
 •  มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตั้งแต่หน้าที่บนภาคพื้นดิน ณ สนามบินต้นทางจนถึงสนามบินปลายทาง
 •  การสรุปข้อมูลของเที่ยวบินก่อนทำการบิน การติดต่อสื่อสารและการประสานงานบนเที่ยวบิน
 •  การปฏิบัติตัวของพนักงานต้อนรับเมื่อถึงเครื่องบิน
 •  การตรวจเช็ก ตรวจตราความปลอดภัยก่อนทำการบิน
 •  การลำเลียงผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน
 •  ความปลอดภัยบริเวณลานจอดเครื่องบิน
 •  ข้อกำหนดในการรับผู้โดยสารพิเศษ และการปฏิบัติต่อผู้โดยสารพิเศษ
 •  การตรวจเช็กความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้นและเครื่องลง
 •  ตำแหน่งวิธีการนั่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงจอดฉุกเฉิน
 •  การทบทวนความปลอดภัยขณะนั่งประจำตำแหน่งที่นั่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 •  หน้าที่ของพนักงานต้อนรับหลังจบเที่ยวบิน

 •     สัปดาห์ที่ 4
 •  อุปกรณ์ฉุกเฉิน ตำแหน่งการจัดเก็บ การตรวจเช็กและการใช้งาน
 •  ขั้นตอนในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน
 •  ขั้นตอนในการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน

 •     สัปดาห์ 5
 •  บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 •  ศิลปะการป้องกันตัว

 •     สัปดาห์ที่ 6
 •  การรักษาความปลอดภัยการบิน
 •  สุขลักษณะทางการบิน เวชศาสตร์การบิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 •     สัปดาห์ที่ 7
 •  ข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
 •  มาตรฐานการบริการบนเครื่องบิน

 •     สัปดาห์ที่ 8
 •  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ขององค์กรการบินแห่งชาติ และองค์กรการบินนานาชาติ
 •  การวัดความรู้หลังจบหลักสูตร